ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน  
2 นางบุปผา ชนะบุญ โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายยศกฤต ใจสะอาด โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม