ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญทอง  
2 นางชุลีพร พินิจพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางศุภิญญา ประทุมศาลา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน  
4 นางรัตนา คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน  
5 นางนงคราญ กลั่นบุศย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
6 นางโสภิตา กาพย์เกิด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญเงิน  
7 นายมนตรี คงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม