ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประจวบ วิสมล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางสาวนภาภรณ์ โล่ห์วัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน  
3 นายสวัสดิ์ จันทมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
4 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน  
5 นางปรางค์ทอง แทบศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม