ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวริทยา ประภาศรี โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
2 นายสมหมาย เวียงสิมา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญเงิน  
4 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม