ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง  
2 นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน  
3 นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางพิไลวรรณ วงค์สว่าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม