ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณงาม จันอ่อน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
2 นายนิคม บุญเรืองศรี โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน  
3 นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม