ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจันที เบิกบาน โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางแสงเดือน ปากเมย โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางพรเพชร เพียสุระ โรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางลำเจียก สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางวิไล พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม