ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน  
2 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน  
4 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม