ผลการประกวด ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางลำใย พรหมคุณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เหรียญทอง  
3 นางยุพา สงเคราะห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
4 นางราตรี เอราวัณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
5 นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายคเณศ โยธี สพป.ตรัง เขต 1 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม