ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
3 โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง  
4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม