ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญเงิน  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
6 โรงเรียนวัดเขาทอง(ชนปากคลอง) สพป.พัทลุง เขต 1 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม