ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นายครรชิต วรรณชา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
3 นายวิระ แข็งกสิการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายสุทิน แก้วพนา สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม