ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูชาติ แก้วนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญทอง  
2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง  
3 นายเฉลิมพล พินทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง  
4 นายศุภชัย ชนะดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นายสุภชัย ปุริสาย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญเงิน  
7 นายอวยชัย ศรีตระกูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
8 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
9 นายนคร เทพหนู สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม