สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.จันทบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายธงไชย บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1