สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเฉลิมพล พินทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางธนิดา กลั่นศรี โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1