ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด รางวัล obec awards ภาคกลางและภาคตะวันออก

 
 

รายละเอียดแนวทางการจัดประกวด OBEC AWARDS ประจำปี 2557 ระดับชาติ

 
 

ประชาสัมพันธ์ ! (จากหน้าเว็บ ระดับชาติ)

เรียน ผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับชาติ ทุกท่าน

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน ว่าถูกต้องหรือไม่ หากต้องการแก้ไข

ให้แจ้งไปยัง  [email protected] ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558

เพื่อทีมงานจะได้นำไปเป็นฐานข้อมูลในการประกวด ต่อไป

 
 

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าประกวดรางวัล Obec Awards ระดับชาติ

 
 

ประชาสัมพันธ์ !!

(ร่าง) กำหนดการ OBEC AWARDS ระดับชาติ

1-5 ม.ค. 58 ตรวจสอบรายชื่อ

6-10 ม.ค. 58 ยืนยัน/แก้ไข

ภายใน 30 ม.ค. 58 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 2 ชุด ถึง สพป.อ่างทอง

 

 
 

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9  ธันวาคม 2557 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด

 

 
 

รายละเอียดการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดอ่างทอง  (เพิ่มเติม)

download file

 
 

แผนที่การเดินทางไปสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

download file

 
 

ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การรับโล่ /เกียรติบัตร ตามโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

download file

 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ภาคกลางและภาคตะวันออก

 
 

กำหนดการและสถานที่จัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดอ่างทอง 

download

 
 

รายชื่อโรงแรม / ทีพักในจังหวัดอ่างทอง

Download file

 
 

      ประชาสัมพันธ์! ผู้ขอรับการประเมินทุกคนต้องส่ง เอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 50 หน้า "

- เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น คะแนนผลการทดสอบ NT หรือ O-net ให้ใช้เอกสารจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้ใช้เอกสารจาก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

- เอกสารหลักฐานประกอบ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ

       สำหรับ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประกวด จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://awards57.obecawards.net/obec-central/ หลังจากการลงทะเบียนการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557)

 
 

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัล obec awards ลงทะเบียนในเว็บไซต์ด้วยค่ะ

(เพราะมีบางเขตพื้นที่การศึกษา ส่งรายชื่อถึง สพป.อ่างทอง แต่ยังไม่ได้ลงทะบียน ในเว็บไซต์)

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 

 การส่งผลงานให้ส่งถึง สพป.อ่างทอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่ง

User name และ Password

ไปถึงทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางไปรษณีย์

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 16:13 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ประชาสัมพันธ์ OBEC AWARDS ระดับชาติ

ประชาสัมพันธ์ !!

กำหนดการ OBEC AWARDS ระดับชาติ

1-5 ม.ค. 58 ตรวจสอบรายชื่อ

6-10 ม.ค. 58 ยืนยัน/แก้ไข

ภายใน 30 ม.ค. 58 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 2 ชุด ถึงเขตเจ้าภาพแต่ละภาค

(โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)

16 ก.พ. 58 เขตเจ้าภาพนำส่งเอกสารที่จุดประกวด โรงแรม max พระราม 9

17-18 ก.พ.58 กรรมการประเมินเบื้องต้น

19-21 ก.พ. 58 นำเสนอผลงานการประกวดระดับชาติ

วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09:16 น.
กำหนดการจัดงาน

กำหนดการจัดงานประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันจันทร์  ที่ 15 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

download     OBEC AWARDS.docx

วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2557 เวลา 15:33 น.
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9  ธันวาคม 2557 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด

วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2557 เวลา 15:21 น.
ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ภาคกลางและภาคตะวันออก

ให้สถานศึกษาในเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 1 และ 2

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคกลางและภาคตะวันออก  

ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารให้ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  (จำนวน 5 ชุด) ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 พ.ย. 57  นี้

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:49 น.
 

 

การประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 2557

 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 52
สัปดาห์ที่แล้ว 192
เดือนนี้ 193
เดือนที่แล้ว 778
ปีนี้ 5,282
ทั้งหมด 176,642