ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.ชุมพร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.ชุมพร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.เชียงราย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.เชียงราย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.เชียงราย เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.ตรัง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.ตรัง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.ตราด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.ตาก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.ตาก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป.นครพนม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
49 สพป.นครพนม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดูผล ดูเหรียญ
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
69 สพป.น่าน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
70 สพป.น่าน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
86 สพป.พะเยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
87 สพป.พะเยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
88 สพป.พังงา ดูผล ดูเหรียญ
89 สพป.พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
90 สพป.พัทลุง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
91 สพป.พิจิตร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
92 สพป.พิจิตร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
101 สพป.แพร่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
102 สพป.แพร่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
103 สพป.ภูเก็ต ดูผล ดูเหรียญ
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
107 สพป.มุกดาหาร ดูผล ดูเหรียญ
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
110 สพป.ยโสธร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
111 สพป.ยโสธร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
112 สพป.ยะลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
113 สพป.ยะลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
114 สพป.ยะลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
118 สพป.ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
119 สพป.ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
120 สพป.ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
125 สพป.ลำปาง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
126 สพป.ลำปาง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
127 สพป.ลำปาง เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
128 สพป.ลำพูน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
129 สพป.ลำพูน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
130 สพป.เลย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
131 สพป.เลย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
132 สพป.เลย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
137 สพป.สกลนคร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
138 สพป.สกลนคร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
139 สพป.สกลนคร เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
140 สพป.สงขลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
141 สพป.สงขลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
142 สพป.สงขลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
143 สพป.สตูล ดูผล ดูเหรียญ
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
146 สพป.สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
147 สพป.สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
150 สพป.สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
151 สพป.สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
152 สพป.สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
164 สพป.หนองคาย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
165 สพป.หนองคาย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
168 สพป.อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
169 สพป.อำนาจเจริญ ดูผล ดูเหรียญ
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
176 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
183 สพป.บึงกาฬ ดูผล ดูเหรียญ
184 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
185 สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
186 สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) ดูผล ดูเหรียญ
187 สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
188 สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ดูผล ดูเหรียญ
189 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ดูผล ดูเหรียญ
190 สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ดูผล ดูเหรียญ
191 สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
192 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ดูผล ดูเหรียญ
193 สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ดูผล ดูเหรียญ
194 สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ดูผล ดูเหรียญ
195 สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ดูผล ดูเหรียญ
196 สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) ดูผล ดูเหรียญ
197 สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ดูผล ดูเหรียญ
198 สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ดูผล ดูเหรียญ
199 สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ดูผล ดูเหรียญ
200 สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) ดูผล ดูเหรียญ
201 สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ดูผล ดูเหรียญ
202 สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ดูผล ดูเหรียญ
203 สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ดูผล ดูเหรียญ
204 สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ดูผล ดูเหรียญ
205 สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ดูผล ดูเหรียญ
206 สพม.เขต 23 (สกลนคร) ดูผล ดูเหรียญ
207 สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) ดูผล ดูเหรียญ
208 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ดูผล ดูเหรียญ
209 สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ดูผล ดูเหรียญ
210 สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ดูผล ดูเหรียญ
211 สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ดูผล ดูเหรียญ
212 สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ดูผล ดูเหรียญ
213 สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ดูผล ดูเหรียญ
214 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) ดูผล ดูเหรียญ
215 สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ดูผล ดูเหรียญ
216 สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ดูผล ดูเหรียญ
217 สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ดูผล ดูเหรียญ
218 สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ดูผล ดูเหรียญ
219 สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ดูผล ดูเหรียญ
220 สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ดูผล ดูเหรียญ
221 สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) ดูผล ดูเหรียญ
222 สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) ดูผล ดูเหรียญ
223 สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ดูผล ดูเหรียญ
224 สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) ดูผล ดูเหรียญ
225 สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) ดูผล ดูเหรียญ
226 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ดูผล ดูเหรียญ
227 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ดูผล ดูเหรียญ
228 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูผล ดูเหรียญ
229 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ดูผล ดูเหรียญ
230 บุคลากรจากส่วนกลาง ดูผล ดูเหรียญ